چاپ خبر
هنرستان پسرانه امام صادق یکشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
عنوان پست : خدمتگزار سالنهاي كارگاهي هنرستان فني و كاردانش

   شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوط .

2- اقدام در نظافت محيط و محوطه كارگاه و تنظيف ابزار و وسايل موجود در آن.

3- قراردادن و مرتب كردن وسايل موجود در كارگاه در محل مربوط به خود پس از نظافت.

4- كمك در حمل و نقل وسايل و ماشين آلات و غيره موجود در كارگاه.

5- مراقبت در حفظ و حراست وسايل و لوازم و اثاثيه موجود در كارگاه و ارائه گزارشهاي لازم در اين مورد به مسؤولين

      مربوط در صورت لزوم.

6- آماده نگهداشتن كارگاه به طور مستمر براي استفاده هنرآموزان و هنرجويان و همكاري لازم با آنان در اين زمينه.

7- برخورد اسلامي باهنرجويان و پاسخگويي به سؤالات آنان همراه با متانت وشكيبايي درحدي كه با وظايف وي مرتبط مي باشد.

8- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم

انتهای پیام/.