فضای اصلی  

سال تاسيس : 1326

قدمت بنا : از 1326

نوع مالكيت : دولتي

مساحت كل زمين                                     68000 متر مربع

مساحت كل زير بناها                               25000 متر مربع

تعداد كارگاه                                            14 كارگاه به مساحت 9600 متر مربع

تعداد انبار ها                                           15 انبار با مساحت 1800 متر مربع

رشته هاي موجود: الكتروتکنیک، الکترونیک ، تاسيسات ، صنایع چوب ، صنعت چاپ، ساختمان ، ماشین ابزار ،  متالورژي ، مكانيك خودرو

واحد سمعي و بصري                                به مساحت 90متر مربع

سايت رايانه                                             به مساحت 380 متر مربع    ( سه سايت رايانه )

سالن اجتماعات                                       به مساحت  450متر مربع

آشپزخانه و سلف سرويس  جمعا              به مساحت 950 متر مربع

سلف سرويس همكاران                            به مساحت 200 متر مربع

بوفه                                                         به مساحت 20 متر مربع

سالن تربيت بدني                                     به مساحت 380 متر مربع

زمین فوتبال                                            مینی فوتبال  وزمين چمن

زمين واليبال و بسكتبال                          3 عدد

كلاسهاي درس                                        64 کلاس به مساحت 5400متر مربع

سالن نقشه کشی                                     7 سالن

كتابخانه مركزي                                       به مساحت 280 متر مربع

كتابخانه تخصصي                                    به تعداد 11 واحد در مجموع كار گاه ها

تعداد كتب كتابخانه                                  7000 جلد

نماز خانه                                                  بيش از 750متر مربع