اخبار/مقالات  
دعای کمیل
در این هنرستان با حضور جمعی از هنرآموزان شاغل و بازنشسته در پایان هر ماه دعای کمیل برگزار می گردد. و بعد از پایان دعا به صحبت و خاطراتی از گذشته و پذیرائی شام خاتمه می یابد.

هیئت مکتب الشهداء هنرجویان
در این مجموعه با همت امور تربیتی هر 2 هفته یکبار روزهای چهارشنبه ساعت 6 بعدازظهر در نمازخانه هنرستان برای هنرجویان برقرار می باشد.
 

زیارت عاشورا
در این هنرستان زیارت عاشور به صورت هفتگی و مدون هر دوشنبه صبح  به همراه صبحانه در نمازخانه هنرستان با حضور هنرجویان و دبیران این مجموعه برگزار
می گردد.