تاريخچه مدرسه  

قبل از احداث اين مركز آموزشي( به گفته يكي از قديمي ها ي اين مركز)انبار گندم وزارت كشور بوده است . كلنگ اين مركز  در 1320 زده شد ودر 4 اسفند 1326 باعنوان كانون كار و آموزش محلي جهت جمع آوري متكديان و ولگردان تهران افتتاح شد ، در ابتدا اين مركز آموزشي تحت عنوان دبستان كانون كار و اموزش سازمان خدمات شاهنشاهي با 242 دانش آموز پسر و دختر از سال اول تا پنجم  ابتدايي داير شدكه تا سال تحصيلي 37-1336 ادامه داشت ولي از سال تحصيلي 31-1330 تحت عنوان دبيرستان حرفه اي كانون كار  ودانش با 37 دانش آموز در رشته هاي درود گري و فلز  آغاز بكار كرد كه، به تدريج به يازده رشته افزايش يافت.

 اين مركز در سال 1342 به آموزشگاه حرفه اي رضا پهلوي(تهران) تغيير نام يافت.مديريت اين مركز تحت نظر كشور اتريش اداره مي شد و يازده مدير داخلي (سرژرست بخش)داشته است كه تمامأ ايراني بوده اند. فارغ التحصيلان دختر و پسر برتر هر رشته در كشور اتريش بورسيه گرديده و ادامه تحصيل مي دادند كه غالبأ بعد از اتمام تحصيلات بهنوان معلم در اين مركز مشغول به كار مي شدند. اين مركز آموزشگاه تربيت معلم (مقطع كارداني) و انيستيتو تكنولوژي نيز داشته است . در آخرين سال هاي قبل از انقلاب اين مجموعه آموزشي حدودأ داراي 650 هنرجو و 250 دانشجو بوده است.

در سال 1357 و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، اين هنرستان با نام مجتمع آموزشي امام صادق (ع) و هنرستان ضميمه آغاز به فعاليت نمود. از شهريور سال 1358 اين مركز به نام آموزشكده فني امام صادق (ع) و هنرستان ضميمه ، رسمأ تغيير نام داد و تا سال 1363 به صورت آموزشكده اداره مي شد. يك مدير مجتمع و يك مدير هنرستان، معاونين اجرايي، آموزشي، اداري و مالي، حسابداري، دبيرخانه، انبار مركزي، انبار هاي جنبي كارگاهي . سرپرستان بخش، كادر آموزشي و خدماتي اين مركز را پشتيباني مي كردند.

در سال 1365 آموزشگاه امام صادق (ع) به دانشكده انقلاب اسلامي تغيير نام پيدا نمود و به محل جديد (لويزان) انتقال يافت كه بعدأ آن آموزشكده به دانشكده و دانشگاه شهيد رجايي تبديل گشت.البته لازم به ذكر است كه با اين تغيير مكان، نيمي از امكانات موجود در آن زمان نيز به دانشكده انقلاب اسلامي و محل جديد انتقال يافت.

در سال 1368 اين مركز در دو شيفت صبح ، فني و حرفه اي ؛ و بعد از ظهر، هنرستان كار و دانش با مجموع 2800 هنرجو و 220 نفر پرسنل؛ يك مدير اصلي و دو مسئول كاردانش و فني و حرفه اي كه از معاونين آموزشي مركز بودند؛ اداره مي گشت.

اين مركز قابليت خدمات رساني به مراكز آموزش عالي را دارد، همچنين بعد از انقلاب يك ساختمان جديد دو طبقه احداث و به مجموعه ساختمان ها اضافه شد ، در سال 86 اين مركز به هنرستان نمونه دولتي ارتقا و در سال 87 بعنوان هنرستان ماندگار شناخته شد .

هم اكنون اين هنرستان در سه پايه اول ، دوم و سوم در سه ساختمان مجزا هنرجو مي پذيرد. فارغ التحصيلان اين مركز از بدو تاسيس تاكنون به خود بيش از 20 مدير ديده است  همچنين از افتخارات اين هنرستان تقديم بيش از 60 شهيد در انقلاب اسلامي و دفاع مقدس است .