مسابقه
     
در هفته ی بسیج سال جاری مسابقات طناب کشی و مچ اندازی در هنرستان با همت امور تربیتی برگزار شد و به نفرات برتر هدایائی نیز داده شد.
عکس مسابقات