پیام رسان
     
گیرنده
تماس با ما
     
مدیریت آقای مهندس حیدری تلفن مستقیم 33564636 - موبایل:09197396404
 
معاون فنی : آقای مهندس بهشتی: 09197396407

معاون آموزشی پایه 10  آقای مهندس هاشمی فرد تلفن مستقیم: 33514454 - تلفنخانه با داخلی 244
 
معاون آموزشی پایه 11  آقای مهندس بلوری تلفن مستقیم :  33504100 و موبایل: 09354460899
 
معاون آموزشی پایه 12  آقای مهندس جمادی تلفن مستقیم :  33558929 - تلفتخانه با داخلی 233

معاون تربیتی آقای حداد : 09109183028
و برای تماس با کارگاهها می توانید با شماره های 33562525-33558575  تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر خود را وارد نمائید.

 
نقشه