آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی - 12 ساختمان

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : ساختمان  
امتحان در تاریخ 12 تیر 99 از ساعت 21:00 الی 21:30 دقیقه فعال می باشد
 تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 30 دقیقه
 
توجه کنید که زمان انتهای آزمون ساعت 21:30 است. بنابراین اگر دیرتر وارد آزمون شوید زمان شما کمتر محاسبه می شود

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

سلامت و بهداشت - 12 ساختمان

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : ساختمان  
امتحان در تاریخ 10 تیر 99 از ساعت 21:00 الی 21:30 دقیقه فعال می باشد
 تعداد سوال ها 20 عدد
زمان 30 دقیقه
 
توجه کنید که زمان انتهای آزمون ساعت 21:30 است. بنابراین اگر دیرتر وارد آزمون شوید زمان شما کمتر محاسبه می شود